Oferta

  • Produkcja elementów konstrukcji
  • Remonty konstrukcji stalowych
  • Obróbka mechaniczna elementów stalowych
  • Remonty maszyn i urządzeń przemysłu górniczego
  • Remonty obudowy zmechanizowanej